Hållbarhetsvärdering vid livsmedelskonsumtion

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hållbarhetsvärdering vid livsmedelskonsumtion
Author Magnusson, Patrik
Date 2017
English abstract
In a more globalized and urbanized world, with a market that largely relies on consumers to make sustainable choices, the purpose of the study is to describe, through structured interviews, how consumers in Scania (Sweden) relate to foreign-produced and Swedish-produced food. Hence, the question arises as to whether people with a closer connection to the food production have a different perception of food than people who grow up with a longer distance to production and if it can help them make more sustainable choices? All three aspects of sustainable development are not addressed in the consumer's mind, assuming sustainable development requires consideration of three fundamental sustainability areas; Environmental sustainability, social sustainability and economic sustainability. The Chi-square test showed that there was a significant difference between urban and rural upbringing in three of the categories. These three was all within social sustainability and economic sustainability, not within environmental sustainability. According to the study, the distance between production and consumption has no relation to how consumers relate to food from a sustainability perspective. More similar studies could therefore be carried out in other parts of Sweden but also in the world to get a wider perspective of how consumers relate to food production.
Swedish abstract
Mot bakgrund av att marknaden till stor del förlitar sig på att konsumenten ska göra hållbara val i en allt mer urbaniserad och globaliserad värld, är studiens syfte att med hjälp av strukturerade intervjuer beskriva hur konsumenter i Skåne förhåller sig till utländska och svenskproducerade livsmedel. Därav uppstår frågan om det kan vara så att människor med en närmare anknytning till produktionen under uppväxten har en annorlunda uppfattning om livsmedel än personer som är uppväxta med ett längre avstånd till produktionen, samt om det kan hjälpa dem att göra mer hållbara val? Alla tre aspekter av hållbar utveckling behandlas inte i konsumentens medvetande, med antagandet att människan tar hänsyn till tre grundläggande hållbarhetsområden; miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Chi-två testet visade att det fanns en signifikant skillnad i urvalet mellan uppväxt i tätort och på landsbygden i tre av kategorierna. Dessa tre var alla inom social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, inte i miljömässig hållbarhet. Avståndet mellan produktion och konsumtion har enligt studien inget samband med hur konsumenter förhåller sig till livsmedel ur ett hållbarhetsperspektiv. Fler liknande studier skulle därför kunna genomföras i andra delar av Sverige men också i världen för att få ett bredare perspektiv av hur konsumenter förhåller sig till livsmedelsproduktion.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/22893 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics