OTRYGGHET BLAND ÄLDRE I LANDSKRONA KOMMUN - EN KVALITATIV STUDIE OM ÄLDRES UPPLEVDA OTRYGGHET OCH DESS PÅVERKAN

DSpace Repository

OTRYGGHET BLAND ÄLDRE I LANDSKRONA KOMMUN - EN KVALITATIV STUDIE OM ÄLDRES UPPLEVDA OTRYGGHET OCH DESS PÅVERKAN

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title OTRYGGHET BLAND ÄLDRE I LANDSKRONA KOMMUN - EN KVALITATIV STUDIE OM ÄLDRES UPPLEVDA OTRYGGHET OCH DESS PÅVERKAN
Author Jönsson, Linda ; Olsson, Johanna
Date 2017
English abstract
Many older people experience greater insecurity and fear of crime. This can adversely affect their everyday lives by avoiding places or situations. Through a qualitative approach, this study aims at investigating the perceived insecurity and vulnerability of the elderly in Landskrona municipality. Why they are experiencing insecurity and the effects that accompany uncertainty lie in focus.The result of the study conducted shows that the elderly experience insecurity primarily in the public environment in the evening. Many then choose another path that is more enlightened or where there is a lot of movement. The results also showed that the perceived insecurity does not always match the actual vulnerability.
Swedish abstract
Många äldre upplever större otrygghet att utsättas för brott. Detta kan påverka deras vardag negativt genom att de undviker platser eller situationer. Genom en kvalitativ ansats syftar denna studie till att undersöka äldres upplevda otrygghet och utsatthet i Landskrona kommun. Varför de upplever otrygghet och vilka effekter som följer med otryggheten ligger i fokus. Resultatet av genomförd studie visar att äldre upplever otrygghet främst i offentlig miljö och efter mörkrets infall. Många väljer då istället en annan väg som är mer upplyst eller där det är mycket rörelse. Resultaten visar även att den upplevda otryggheten inte alltid stämmer överens med den faktiska utsattheten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject bedrägeri
Landskrona
otrygghet
stöld
utsatthet
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/22897 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics