Killar från Afghanistan och deras tankar om högstatusyrken

DSpace Repository

Killar från Afghanistan och deras tankar om högstatusyrken

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Killar från Afghanistan och deras tankar om högstatusyrken
Author Mellström, Frida ; Westler, Linda
Date 2017
Swedish abstract
Detta examensarbete ämnar belysa tankar om högstatusyrken hos nyanlända killar från Afghanistan. Syftet är sammanlänkat i de två frågeställningar vi utgått från: Vad är ett högstatusyrke enligt nyanlända killar från Afghanistan? Finns det influenser som kan sägas påverka nyanlända killar från Afghanistans syn på ett högstatusyrke? Arbetets titel ”Killar från Afghanistan och deras tankar om högstatusyrken” kan sammanfattningsvis belysas genom undersökningens huvudresultat: att vara högutbildad; att hjälpa andra; att vara respekterad, att vara bra på något; lön. Som viktiga influenser inför ett yrkesval, var det vanligaste svaret att det skulle vara intressant och roligt. Yrken som uppgavs ha högstatus var exempelvis läkare och advokat. Samtliga killar ansåg att det yrke de ville bli och som kan sägas påverka deras karriärval, hade hög status.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Afghanistan; Nyanländ; Influenser; Yrke; Högstatus
Handle http://hdl.handle.net/2043/22901 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics