Alla vuxna måste jobba

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alla vuxna måste jobba
Author Lundvall, Johanna ; Olsson, Johanna
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka barns kunskaper och uppfattningar om yrken och dess status, samt bakgrunden till detta. Uppsatsen undersöks utifrån följande frågeställningar: Vilka kunskaper och uppfattningar har barn i 5-6 års ålder om yrken och deras status? Samt, hur påverkar omgivningen 5-6 åriga barns kunskaper och uppfattningar om yrken och deras status? Studien utgår från en kvalitativ metod och består av sex intervjuer som utfördes på en förskola med barn i 5-6 års ålder. Forskningsöversikten visar att trots att små barn har en medvetenhet kring yrken, finns det ett underskott på engagemang och forskning kring ämnet. Det empiriska materialet har analyserats utifrån Gottfredsons teori Theory of Circumscription and Compromise, Hodkison & Sparkes teori Careership, Howard & Walsh´s studie om barns karriärlärande, Ulfsdotter Eriksson & Flisbäcks teori Yrkesstatus, samt utvalda begrepp från ovanstående. Vi har genom denna studie kommit fram till att barnen har en uppfattning om olika yrken och bedömer värdet av olika yrken utifrån dess arbetsuppgifter eller status. Vi kan vidare se att barnens handlingshorisont påverkar deras uppfattningar om yrken och att föräldrar eller andra viktiga personer i barnens närhet har stort inflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Barn
Yrke
Status
Yrkesstatus
förskola
Arbetsliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/22911 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics