Why do people choose to become a career counselor?

DSpace Repository

Why do people choose to become a career counselor?

Details

Files for download
Icon
Genom att undersöka ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Why do people choose to become a career counselor?
Author Klingberg, Jonathan ; Andersson, Klas
Date 2017
Swedish abstract
Det har tidigare genomförts flertalet studier inom grundskolan och angående val till gymnasiet. Undersökningar som belyser val till högre studier är dock en bristvara, i synnerhet för enskilda utbildningar. Det visar sig dock att den dominerande orsaken till val av högre studier är intresse. Genom att undersöka om intresset för socialt arbete finns hos dem som nyligen påbörjat studie- och yrkesvägledarutbildningen så önskar vi öka förståelsen för hur det kommer sig att man väljer utbildningen. Som analysverktyg används Gottfredsons teori om val och beslut där begreppen självuppfattning, stereotypbild och kompatibilitet står i fokus. Därtill används Malcolm Paynes definition av socialt arbete. Respondentdata är insamlad med en kvalitativ metod på personer som läser första året till studie- och yrkesvägledare. Studiens viktigaste slutsatser visar att respondenterna som grupp delar värderingar med personer verksamma inom socialt arbete, respondenternas stereotypbild av studie- och yrkesvägledaryrket motsvarar delvis definitionen för socialt arbete samt att deras kompatibilitet är hög.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Gottfredson
Högre studier
Intresse
Socialt arbete
Studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22912 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics