A study of how the pedagogue looks at its mission regarding children with special needs.

DSpace Repository

A study of how the pedagogue looks at its mission regarding children with special needs.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title A study of how the pedagogue looks at its mission regarding children with special needs.
Author de Leeuw, Jessica
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger ser på sitt förändrade uppdrag angående barn med särskilda behov. Hur pedagoger uppfattar att de yrkesetiskt och professionellt kan ta ansvar för det som beskrivs i skollagen vad gäller barn med särskilda behov. Studien är gjord genom en kvalitativ studie där empiri från fokusgrupper samlades in och tolkades för att ge en djupare förståelse i hur pedagogerna känner och arbetar med inkludering av barn med särskilda behov. Personalen hade en känsla av att de inte hade tillräckligt med kunskap i hur de ska möta barn med särskilda behov och att det är en ständig tidsbrist. De söker hjälp av elevhälsan och psykologer man de har en känsla av att de inte får den hjälp de behöver och inte blir förstådda av dem. Resultatet visar dock att det är främst de stora barngrupperna som är avgörande i hur inkluderingen fungerar. Pedagogerna har en gedigen kunskap som hämmas av de stora barngrupperna samt en stor belastning i form av administration.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/22919 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics