A recommendation from a friend

DSpace Repository

A recommendation from a friend

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title A recommendation from a friend
Author Sperlingson, Sofia ; Al Moradi, Dudjeila
Date 2017
English abstract
The following study is a qualitative analysis between blog writers and blog readers. The purpose of this study is to investigate how the presentation of post on blogs and the relationship the blog readers have to the blog author can affect blog reader’s consumption. This will contribute to a better understanding for the blog phenomena and its effect on the generation millennial, born between 1991-1998. By semi-structured interviews on millennial and gathered information from academic literature a conclusion have been made that the presentation of a post and the relationship the blog readers have to the blog author have a big impact on the behaviour for consumption. Furthermore the relationship is being established on some conditions, by the reader’s point of view. How well a post will affect a reader is based on how posts are presented in the blog by the author. This is being analysed and discussed in this study. We finish the study with proposals for further research in this subject
Swedish abstract
Följande är en kvalitativ studie som analyserar bloggskribenter och bloggläsare. Studiens syfte är att undersöka hur presentationen av ett inlägg på en blogg och relationen som en bloggläsare har till bloggskribenten kan påverka bloggläsarens konsumtion. Vidare syftar studien till att bidra till en bättre förståelse av bloggfenomenet och dess effekt på generationen millenierna, personer födda under år 1991-1998. Genom semistrukturerade intervjuer på millenierna och insamlad teori är slutsatsen att presentationen av ett blogginlägg och relationen som bloggläsaren har till bloggskribenten har en stor påverkan på deras konsumtion. Relationen är enligt bloggläsaren grundat på vissa faktorer samt så har presentationen av ett inlägg en påverkan på läsarens konsumtion. Detta analyseras i studiens diskussion och avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 63
Language swe (iso)
Subject Blog
Blog reader
Consumption
Blog writer
Relationship
Placing
Handle http://hdl.handle.net/2043/22921 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics