”Vi vill inte ha den här slit-och-släng-mentaliteten” - En studie om materialval och miljömedvetenhet i skolans bildundervisning

DSpace Repository

”Vi vill inte ha den här slit-och-släng-mentaliteten” - En studie om materialval och miljömedvetenhet i skolans bildundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vi vill inte ha den här slit-och-släng-mentaliteten” - En studie om materialval och miljömedvetenhet i skolans bildundervisning
Author Jönsson, Joanna
Date 2017
Swedish abstract
I traditionell bildskapande används en del ämnen som är skadliga för hälsa och miljö exempelvis lösningsmedel och vissa färgpigment. Idag finns det miljövänliga alternativ så ytterst handlar det om att göra miljömedvetna materialval, ändra vanor samt att våga prova nya metoder i bildskapandet. Mot bakgrund av ovanstående är syftet med arbetet att bidra till utvecklingen av miljövänliga arbetssätt i bildundervisningen. Detta görs genom att undersöka vilka förutsättningar som styr bildlärares materialval, samt att utforska alternativa miljövänliga arbetssätt utifrån rådande förutsättningar. Metoden för arbetet är intervjustudie samt gestaltande undersökning. Det sammantagna resultatet visar att det är ett komplext område, men att det finns stora utvecklingspotentialer inom ämnet. Resultatet av intervjustudien visar att ingen av de tillfrågade lärarna arbetar aktivt med miljömedvetenhet i sin bildundervisning. Det är däremot inte detsamma som att lärarna inte är miljömedvetna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bildundervisning
material
miljö
ekologi
hållbarhet
gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22924 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics