Ska vi räkna? Då vill inte jag vara med!

DSpace Repository

Ska vi räkna? Då vill inte jag vara med!

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ska vi räkna? Då vill inte jag vara med!
Author Kågefors, My ; Odder, Sofie
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att analysera pedagogers syn på genusperspektiv i förhållande till kommunikation och relation mellan barn. Vi har undersökt vad pedagogerna, från tre förskolor, kommit fram till i sin studie där de använt sig av så kallade pildokumentationer. Det är en kvantitativ undersökning som kan leda till ett kvalitativt resultat. Det finns både verbal och icke-verbal kommunikation och i pildokumentationerna kunde man se hur de olika kommunikationerna gått mellan barnen. Vi har kopplat detta till anknytningsteorin som inkluderar omsorg och nära relationer. Teorier om genuskontraktet lyfter vi, det använde vi för att beskriva normer i samhället och tankar om genusperspektivet. Vi använde Vygotskijs teorier om socio-kulturella relationer som handlar om kommunikationer och samspel. Intervjuerna vi gjort var semistrukturerade och utifrån svaren kunde vi med hjälp av teorierna och begreppen i den analysera, för att svara på våra frågeställningar. Förskolorna som vi har gjort intervjuerna på jobbar för att inte skapa några genusskildringar mellan barnen. Förskolorna hade inte jobbat med den här typen av dokumentation förut och i resultatet kan man se att majoriteten av pedagogerna nu är positivt inställda till pildokumentationer. Pedagogerna har, i studien, upptäckt bland annat att slutresultatet blir olika beroende på placeringen av barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject genus
kommunikationer
relationer
pildokumentationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/22934 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics