Öppna förskolan -mer än en öppen pedagogisk verksamhet

DSpace Repository

Öppna förskolan -mer än en öppen pedagogisk verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Öppna förskolan -mer än en öppen pedagogisk verksamhet
Author Harved, Marina
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med min studie är att undersöka öppna förskolans pedagogiska, sociala och familjestödjande funktion i förhållande till det givna uppdraget? Hur uppfattar föräldrar verksamheten, hur ser pedagogerna på den och på sitt uppdrag. I vilken utsträckning är verksamheten pedagogisk snarare än en social gemenskap och hur ser föräldrar och pedagoger på verksamheten som socialt stödjande? Studien utförs för att undersöka öppna förskolans betydelse för föräldrarna som pedagogisk, social och familjestödjande verksamhet och vilken roll pedagogerna har i denna. Jag har använt mig av kvalitativ intervju med pedagoger, observation i verksamheten och enkätundersökning med föräldrar för att nå mitt mål med studien. Resultatet av studien visar på att verksamheten upplevs positiv av föräldrarna både pedagogiskt och i socialt stödjande sammanhang. Verksamheten vilar på en daglig pedagogisk verksamhet medan den sociala gemenskapen och pedagogernas stödjande funktion är mer flytande och varierar från dag till dag beroende på besökarnas behov. Utmaningen för pedagogerna är att skapa kontakt med besökaren utan att tränga sig på och göra mötet på öppna förskolan till en positiv upplevelse för både barn och vuxna. Nyckelord: pedagogisk verksamhet, socialt stödjande, öppna förskolan
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Öppna förskolan
socialt stödjande
pedagogisk verksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22936 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics