Vad är grejen med all hets på sociala medier?

DSpace Repository

Vad är grejen med all hets på sociala medier?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad är grejen med all hets på sociala medier?
Author Jonsson, Emma
Date 2017
English abstract
The use of social media is constantly increasing, which brings both advantages and disadvantages. Social media is a way for people to communicate and interact with other people and companies. This essay, which is a thesis at the Faculty of Technology and Society at Malmö University, explores the different emotions people feel when they visit the various social media platforms Facebook, Snapchat and Instagram. The purpose of this paper is to get an understanding of how different social networking sites are experienced for people between 20- 30 years and what they feel when they visit these websites or apps. The survey was done with a qualitative method with quantitative elements, such as a log book and group interviews. The results show that the respondents use social media more than they thought and they always feel different emotions while using it. The feelings that comes with social media use is nothing that the respondents have thought about before. All respondents have become aware of how social media actually affect them. The survey suggests that the various emotions that comes with social media usage are different between men and women. Women seem to reflect more than men about how they feel and how they are influenced by social media.
Swedish abstract
Användningen av sociala medier ökar ständigt och med detta följer både fördelar och nackdelar. Sociala medier är ett sätt för människor att kommunicera och interagera med andra människor och företag. Denna uppsats, som är ett examensarbete i medieteknik vid fakulteten för Teknik och Samhälle på Malmö högskola, undersöker vilka olika känslor människor känner när de besöker de olika sociala medierna Facebook, Snapchat och Instagram. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för och kartlägga hur de olika sociala medierna upplevs för personer mellan 20-30 år, vilka känslor de får när de besöker de olika sociala medierna och hur känslorna skiljer sig mellan kvinnor och män. Undersökningen har skett med hjälp av kvalitativ metodik med kvantitativa inslag, så som en loggbok och gruppintervjuer. Resultatet visar att respondenterna använder sig av sociala medier mer än vad de trodde och att de alltid känner olika känslor. Känslorna som uppstår vid det sociala medieanvändandet är ingenting respondenterna tidigare har reflekterat över. Samtliga respondenter har genom undersökningen blivit medvetna om hur sociala medier faktiskt påverkar dem. Undersökningen pekar på att de olika känslor som uppstår vid socialt medieanvändande skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor tycks reflektera mer än män över hur de känner och hur de påverkas av sociala medier.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Social media
Facebook
Instagram
Snapchat
känslor
feelings
emotions
Social networking sites
Handle http://hdl.handle.net/2043/22941 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics