Pedagogers förhållningssätt gentemot barn som utmanar arbetsron i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt gentemot barn som utmanar arbetsron i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt gentemot barn som utmanar arbetsron i förskolan
Author Ryberg, Annika ; Sandqvist, Frida
Date 2017
Swedish abstract
Avhandlingen är en kvalitativ studie som presenterar diskussioner om pedagogers förhållningssätt gentemot barn som utmanar arbetsron i förskolan. Vi vill se om det finns en förståelse för att kunna bemöta och hantera dessa barn som utmanar. I avhandlingen presenteras kunskapens betydelse att bemöta barn som utmanar arbetsron i den fria leken inomhus. Förskollärarnas kunskaper utgår ifrån styrdokumentens betydelse samt teori. I vår studie har vi utgått från ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. I undersökningen benämns huruvida miljön har betydelse och påverkan angående barns utmanande beteende. Vårt empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med två förskollärare och två barnskötare på olika förskolor. Resultat vi kom fram till var att både inomhusmiljön samt ett gemensamt förhållningsätt var det som påverkade barn som utmanar den frialeken inomhus. Vi såg även att det fanns skillnader mellan yrkesrollernas bemötande gentemot barn som utmanar arbetsron, detta framkom genom deras kunskap, personlighet samt erfarenhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Barnskötare, förskollärare, miljö, sociokulturellt, styrdokument, utmanande
Handle http://hdl.handle.net/2043/22946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics