Protokollutveckling för caldesmon samt en jämförelse med SMMS-1 av dess effektivitet som en myoepitelial markör på fibroadenom

DSpace Repository

Protokollutveckling för caldesmon samt en jämförelse med SMMS-1 av dess effektivitet som en myoepitelial markör på fibroadenom

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Protokollutveckling för caldesmon samt en jämförelse med SMMS-1 av dess effektivitet som en myoepitelial markör på fibroadenom
Author Brentel, Sahra
Date 2017
English abstract
Immunohistochemistry (IHC), is a method used for examining the presence of specific biomarkers in tissue. It uses antibodies affinity for antigens and their presence can then be visualized. Caldesmon is a protein that is associated with the cytoskeleton in smooth muscle and non-smooth muscle cells. It is used within IHC as a marker for smooth muscle but also as a marker for the myoepithelium. The intent of this study was to develop a new protocol for caldesmon and to compare it with SMMS-1, also a marker for smooth muscle and the myoepithelium. The comparison was performed on tissue from fibroadenoma, a type of breast cancer that evolved from epithelial tissue and stroma, due to its high content of myoepithelial cells. For optimal effectiveness, the tissue microarray technique was used, where tissue from several blocks are extracted and brought together into a single new block. A Ventana Benchmark Ultra was used to develop a new protocol for the new antibody, caldesmon. The new protocol was used in the comparison with SMMS-1 on fibroadenoma tissue. The results were that SMMS-1 had a clearer and sharper staining of the myoepithelial layer, due to the fact that it only stained the layer. While caldesmon also stained the stroma in the tissue. Because fibroadenom tissue contained so much stroma the staining done with caldesmon made it harder to separate the myoepithelial layer from its surroundings.
Swedish abstract
Immunohistokemi (IHK) är en metod som används för att undersöka närvaron av specifika biomarkörer i vävnad. Metoden utnyttjar antikroppars affinitet till antigen och dess närvaro visualiseras. Caldesmon är ett protein associerat med cytoskelettet som förekommer i glatta muskelceller och i icke-muskelceller. Det används inom IHK som en glatt muskelmarkör men även som en markör för myoepiteliet. Syftet med studien var att utveckla ett nytt protokoll för caldesmon och att jämföra den med SMMS-1, även den en markör för glatt muskulatur och myoepiteliet. Jämförelsen utfördes på fibroadenom vävnad, en bröstcancerform som utvecklats ur epitelialvävnad och stroma, då den innehåller mycket myoepitelial celler. För att effektivisera processen användes tissue microarray tekniken, där vävnad från flera olika preparat (klotsar) stansades ut och sammanfördes till en ny klots. Instrumentet Ventana Benchmark Ultra användes för att utveckla ett nytt protokoll för caldesmon. Det nya protokollet användes sedan vid jämförelsen med SMMS-1. Resultatet visade att SMMS-1 gav en tydligare infärgning av det myoepiteliala lagret då det enbart färgade in det, medan caldesmon även färgade in stroma. Då fibroadenom vävnad innehöll mycket stroma var det svårare att urskilja det myoepiteliala lagret från dess omgivning med caldesmon infärgningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 18
Language swe (iso)
Subject Caldesmon, fibroadenom, immunohistokemi, protokoll, SMMS-1, tissue microarray
Handle http://hdl.handle.net/2043/22949 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics