Modersmålsundervisning i ålders- och kunskapsblandade klasser

DSpace Repository

Modersmålsundervisning i ålders- och kunskapsblandade klasser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modersmålsundervisning i ålders- och kunskapsblandade klasser
Author Eriksson, Hui
Date 2017
Swedish abstract
Forskning har visat att goda kunskaper i modersmål även har ett samband med goda studieresultat i skolan. Över de senaste åren har invandringen ökat och därför är ämnet högaktuellt. Syftet med studien är att förstå mer om hur modersmålslärare uppfattar undervisningen i kunskaps- och åldersblandade klasser. Studien syftar också till att undersöka strategier modersmålslärare uppfattar som användbara för att hantera undervisning i grupper med elever som har olika kunskapsnivåer och ålder. Sociokulturell teori och tidigare forskning om kunskaps- och åldersblandad undervisning ligger till grund för uppsatsens teoretiska del. Kvalitativ metod används i studien för att samla in material genom öppna intervjuer med sex stycken modersmålslärare som jobbar på ett språkcentrum i Västsverige. Modersmålslärarna i studien har både positiva och negativa åsikter om det ålders- och kunskapsblandade klasser. Även modersmålslärarnas strategier skiljer sig åt. En av de positiva delarna som modersmålslärarna upplever är att eleverna med mer kunskap kan lära de med mindre kunskap. En möjlig väg framåt för att klara de olikheter som finns i klassrummet är att fördela delar av lärarens ansvar till eleverna. Studien visar även på brister när det gäller planeringstid och resurser.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Modersmålsundervisning, kunskapsblandad klass, åldersblandad klass
Handle http://hdl.handle.net/2043/22953 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics