[Videon är i samarbete med...] - En undersökande studie om attityder till produktplacering i det digitala medielandskapet YouTube

DSpace Repository

[Videon är i samarbete med...] - En undersökande studie om attityder till produktplacering i det digitala medielandskapet YouTube

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title [Videon är i samarbete med...] - En undersökande studie om attityder till produktplacering i det digitala medielandskapet YouTube
Author Cogias, Gabriella
Date 2017
English abstract
Product placement and sponsored content through social media is increasing significantly as a result of the digital landscape evolving. It is becoming more common to mix commercial content in non-commercial contexts which leads to confusion and concern amongst consumers. An example of this is the video platform service YouTube. Influencer marketing on YouTube is growing by the day because of the wide audience that companies can can reach out to – thanks to the service. This essay aims to contribute to a better understanding of the possible reactions that product placement in videos provokes or does not provoke. The study examines the viewer’s attitude to sponsored material and product placement and what similarities and differences there is between producers and consumers. It also investigates whether consumer’s responses differ depending on how videos relate to recommendations and guidelines. The survey has been conducted through a qualitative method with interviews in focus along with both a consumer- and a producer target group. The result show that the reactions are numerous and various, but the negative reactions are the dominant. The opinions of producers and consumers differ greatly, as producers are more positive towards product placements. Factors such as brand awareness, trust and dedication are often of great importance for successful marketing through YouTube. The conclusion indicates that reactions such as curiosity, interest, irritation and jealousy are common reactions to product placement. Consumers also seem more positive towards integrated advertising in videos despite the recommendations speak for the opposite.
Swedish abstract
Produktplacering och sponsrat material i sociala medier ökar markant till följd av det digitala landskapets spridning. Det blir allt mer vanligt att blanda kommersiellt innehåll i icke-kommersiella sammanhang, vilket medför förvirring och oro hos konsumenter. Ett exempel på detta är videoplattformstjänsten YouTube. Influencer marketing på YouTube växer för var dag av orsaken att man genom tjänsten kan nå ut till en bredare publik – vilket många företag utnyttjar. Uppsatsen syftar till att bidra med en ökad förståelse för vilka eventuella reaktioner som produktplacering i videoklipp framkallar, eller inte framkallar. Studien undersöker mottagarens attityd till sponsrat material och produktplacering och visar likheter och skillnader mellan producenter och konsumenter. Den undersöker även om konsumenternas reaktioner skiljer sig åt beroende på hur videorna förhåller sig till givna rekommendationer och riktlinjer. Undersökningen har skett genom kvalitativ metod och intervjuer tillsammans med både en konsumentmålgrupp och en producentmålgrupp. Resultatet visar att reaktionerna är många och varierande, de negativa reaktionerna är dock dominerande. Producenternas och konsumenternas åsikter skiljer sig till största del åt och producenterna är mer positivt inställda. Faktorer som varumärkeskännedom, tillit och engagemang har ofta stor betydelse för en framgångsrik marknadsföring genom YouTube. Slutsatsen indikerar att reaktioner så som nyfikenhet, intresse, irritation och avundsjuka är vanliga reaktioner på produktplacering. Konsumenterna tycks också mer positiva till integrerad reklam i videoklipp trots att rekommendationerna talar för det motsatta kring hur de bör framställas.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Product placement
YouTube
Prosumer
Prosument
Influencer marketing
Attityder
Influencers
Effekter
Handle http://hdl.handle.net/2043/22970 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics