Barn och produktplacering på Youtube

DSpace Repository

Barn och produktplacering på Youtube

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barn och produktplacering på Youtube
Author Sörensson, Albin
Date 2017
English abstract
This rapport is studying the effects on the young group of viewers that are exposed to hidden product placement on Youtube. The study is conducted as a qualitative study where four children in the ages 12 - 15 and their parents was interviewed in a semi structured interview to learn about their internet habits and effects that they experienced. The purpose of the study is to gain information about how the hidden product placement on Youtube affects children and young viewers, what kind of different product placement the young person’s come across on the platform and what effects that they can see. The study also wants to show how the hidden product placement changes the young crowds buying behavior. To answer the study's questions about the hidden product placements effects has the study compared the results from the different interviews with theories about consumer behavior, effects of product placements in general and effects on children. The results showed that the participants of the study have a difficulty in identify the different hidden product placements in the videos that they are watching on Youtube and that the product placement is causing an effect into their buying behavior. The young viewers on Youtube are buying the products that they see in the videos that they are watching without needing the product or wanting the product on their own.
Swedish abstract
Studien undersöker de effekter som dold produktplacering på Youtube har på unga tittare. För att kunna studera de eventuella effekterna har studien genomförts som en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har ägt rum med personer mellan 12 - 15 år samt med deras föräldrar. Intervjuerna genomfördes för att få information och förståelse kring hur unga personer upplever den dolda produktplaceringen på Youtube. Studiens vill ta reda på attityder kring produktplacering och hur de identifierar produktplacering på Youtube. Den dolda produktplaceringen påverkar barns köpbeteende samt köpbeslut. Eftersom den största delen av besökarna på Youtube är unga personer påverkas de av den produktplacering de ser. För att kunna besvara studiens frågeställningar har studien granskat teorier kring köpbeteende, köpbeslut, produktplacering samt produktplaceringens påverkan på barn. Teorierna har sedan jämförts och analyserats med resultaten från de semistrukturerade intervjuerna. Resultaten visade att barn har svårt att identifiera produktplacering på Youtube och därmed får sitt köpbeteende påverkat. Unga personer köper det de ser på Youtube och kan därmed känna sig lurade om de förhoppningar som produktplaceringen har gett dem inte upplevs som uppnådda. Slutsatserna som studien drar är att barn som inte kan identifiera reklam på Youtube får sina köpbeslut och köplust påverkat av olika faktorer. De vill efterlikna sina idoler, köpa produkterna som visas på Youtube för att vara med i det sociala sammanhanget de tillhör. Detta gör dem utan att tänka på konsekvenserna av sina köp.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject youtube
barn
produktplacering
effekt
påverkan
köpbeteende
influencer
Handle http://hdl.handle.net/2043/22971 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics