Hållbar utveckling och intern miljökommunikation - Företagande med naturen som intressent och kommunikation som verktyg

DSpace Repository

Hållbar utveckling och intern miljökommunikation - Företagande med naturen som intressent och kommunikation som verktyg

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hållbar utveckling och intern miljökommunikation - Företagande med naturen som intressent och kommunikation som verktyg
Author Olof, Johansson
Date 2017
English abstract
This study aims to examine how Ikea Customer Support Centres internal environmental communication works. With theoretic premises in which companies consider nature as a stakeholder and the importance of a holistic environmental work to satisfy said stakeholder, the study highlights and explores how internal communication can be used as a tool for dissemination and implementation of environmental and sustainability work. Empirical material was collected with focus group and semi-structured interviews as method. The results indicate that companies that do not regard nature as a stakeholder has an inefficient internal environmental communication, and thus not a holistic environmental work that permeates all parts of the company.
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka hur Ikea Customer Support Centres interna miljökommunikation fungerar. Med teoretiska utgångspunkter i att som företag betrakta naturen som en intressent samt vikten av ett holistiskt miljöarbete för att tillfredsställa denna, belyser och utforskar studien hur intern kommunikation kan användas som verktyg för spridning och implementering av miljö- och hållbarhetsarbete. Empiriskt material samlades in med fokusgrupp och semi-strukturerade intervjuer som metod. Resultatet av undersökningen pekar på att företag som inte betraktar naturen som en intressent har en ineffektiv intern miljökommunikation, och därmed inte ett holistiskt miljöarbete som genomsyrar alla delar av verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Hållbar utveckling
Miljö
Miljökommunikation
Intressenter
Miljömanagement
Ikea.
Handle http://hdl.handle.net/2043/22974 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics