En legitim miljökommunikation?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En legitim miljökommunikation?
Author Norrsell, Mira
Date 2017
English abstract
The consumption and dietary patterns of mankind affect the environment in many ways, and while the population of the world is growing and the demand for eatables with a higher environmental impact is increasing, it is more important than ever that companies that provide environment-friendly alternatives have the right tools for communicating their products environmental values to their consumers. The purpose of this study was to use qualitative interviews to examine how consumers and experts in communication and environmental science experience the environmental communication of the company Oatly. The results show that consumers experience Oatly as an environment-friendly company without actually knowing why, and because of the lack of environmental communication, they feel that their perception lacks evidence. The experts who participated in the study also called for an increased environmental communication to legitimize the company, its activities and its products toward its stakeholders, and suggest a new targeted two-level communication.
Swedish abstract
Människors konsumtionsmönster och kostvanor påverkar miljön på många olika sätt och då jordens population växer samtidigt som efterfrågan på mer miljöbelastande livsmedel ökar, är det viktigare än någonsin att de företag som tillhandahåller miljösmarta alternativ, har verktyg för att kommunicera sina produkters miljövärden till sina konsumenter. Syftet med denna studie var att med kvalitativa intervjuer undersöka hur den miljöinformation som företaget Oatly kommunicerar på sina produkter och i sin marknadsföring upplevs av konsumenter och av personer med expertkunskap inom miljö och kommunikation. Resultatet visar att konsumenter upplever Oatly som ett miljövänligt företag men att de har svårt att förklara varför och att det på grund av en bristande miljökommunikation finns en känsla av att deras uppfattning är ogrundad. Även experterna som medverkade i studien efterlyser en ökad miljökommunikation för att legitimera företaget, dess verksamhet och deras produkter gentemot sina intressenter och föreslår att Oatly utvecklar en målgruppsanpassad miljökommunikation på flera nivåer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Miljökommunikation
Oatly
Legitimitet
Ny intressentsyn
Konsumenter
Den naturliga miljön
Environmental Communication
Legitimacy
Handle http://hdl.handle.net/2043/22975 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics