Rektorers uppfattning av studie- och yrkesvägledarens roll - En studie om skolans organisationsstruktur

DSpace Repository

Rektorers uppfattning av studie- och yrkesvägledarens roll - En studie om skolans organisationsstruktur

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rektorers uppfattning av studie- och yrkesvägledarens roll - En studie om skolans organisationsstruktur
Author Thelander Andrén, Amanda ; Gustafsson, Therese
Date 2017
Swedish abstract
Rektorn ansvarar över organisering och uppföljning av det studie- och yrkesvägledande arbetet på skolorna och att säkerställa att detta genomförs av skolans samtliga personal. Tidigare studier visar på att vägledningen är bristande på flera skolor runtom i landet där eleverna inte får den vägledning som de behöver. Med bakgrund till detta är syftet att studera hur de studie- och yrkesvägledande arbetsuppgifterna uppfattas av rektorer i Skåne län. Studien utfördes genom intervjuer med fem yrkesverksamma rektorer i kommunala och fristående skolor i Skåne län. Det teoretiska begrepp som ligger till grund för analysering av insamlad data är organisationsstruktur. Resultatet visar på att rektorerna inom de kommunala skolorna anser att studie- och yrkesvägledning organiseras till en viss utsträckning som hela skolans ansvar, då det är svårt att få in vägledningen i klassrummen. De fristående skolorna menar att studie- och yrkesvägledningen i stor utsträckning implementerades genom skolans personal i stor utsträckning. Författarparet menar att rektorerna själva behöver ta ett större ansvar för organisering av vägledning genom hela skolan, istället för att invänta initiativ från lärarnas håll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject grundskola
organisationsstruktur
rektor
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics