Trygghetsmätning bland studenter i Malmö - upplevd trygghet och upplevd risk att utsättas för brott i närvaro av polis

DSpace Repository

Trygghetsmätning bland studenter i Malmö - upplevd trygghet och upplevd risk att utsättas för brott i närvaro av polis

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Trygghetsmätning bland studenter i Malmö - upplevd trygghet och upplevd risk att utsättas för brott i närvaro av polis
Author Henriksson, Nathan ; Mattsson, Johannes
Date 2017
English abstract
This study aims to examine whether the presence of the police has an impact on the perceived fear of crime and the perceived risk of being subjected to crimes among students at the faculty of Health and society at Malmö University, using quantitative questionnaires. A survey of images in safe and unsafe environments with or without police has been conducted among 114 students. The results show, among other things, that police staff have a positive impact on the perceived fear of crime in already unsafe environments, while in already safe environments they have a negative impact on the perceived fear of crime. In addition, foot patrol policemen contribute to a higher perceived safety and lower perceived risk of crime than car patrol. The study found differences among individuals with different sexes but not among people with e.g. different age or background.
Swedish abstract
Denna studie har haft som syfte att med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning undersöka om närvaron av poliser har någon påverkan på den upplevda tryggheten och upplevda risken att bli utsatt för brott bland studenter på fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. En enkätundersökning med hjälp av bilder i trygga respektive otrygga miljöer med respektive utan polisnärvaro har genomförts bland 114 studenter. Resultatet visar bland annat att polisnärvaro påverkar den upplevda tryggheten positivt i redan otrygga miljöer, medan den i redan trygga miljöer påverkar den upplevda tryggheten negativt. Vidare bidrar fotpatrullerande poliser till en högre upplevd trygghet och lägre upplevd risk att utsättas för brott än vad bilpatrullering gör. Studien fann skillnader bland individer med olika kön men inte bland individer med t.ex. olika ålder eller bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Enkät
Malmö
Otrygghet
Polisnärvaro
Risk för brott
Studenter
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22985 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics