IT as a tool for autism

DSpace Repository

IT as a tool for autism

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title IT as a tool for autism
Author Al-Jawari, Barry
Date 2017
English abstract
Autism is a neurodevelopment disorder that entails that an individual has a different way of perception, understanding and thinking than other people. The disorder gives a difficulty with social interaction and communication, difficulty to sort and process sensory input and gives a strong limited behavioural pattern. It’s common for individual on the autism spectrum to have specific demands for they need better visualization, clear instructions and punctual reminders. These specific demands can be met with technological devices. There is a large supply of cognitive aid, products, solutions and services that can help make everyday life easier for individuals with an impaired cognitive ability. This study examined how a high technological product – a tablet used in school environment by adolescence with autism. The participants evaluated their experiences around the use of the tablet. They also judged the tablets user-friendliness, design and effectivity as a support for personal growth.
Swedish abstract
Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att en person har ett annorlunda sätt att uppleva, förstå och tänka än många andra människor. Det handlar bland annat om svårighet inom ömsesidigt socialt samspel och kommunikation, att sortera och bearbeta sinnesintryck samt ett starkt begränsat mönster i beteendet. Det är vanligt att autistiska personer har specifika krav. De har behov av bättre visualisering av uppgift, tydliga instruktioner, påminnelser och med hjälp av de tekniska enheterna, kan dessa krav uppfyllas. Idag finns ett stort utbud av kognitiva hjälpmedel, produkter, lösningar och tjänster som kan underlätta vardagen för personer med nedsatt kognitiv förmåga. I den här studien studeras hur en surfplatta används av ungdomar med autism i sin skolmiljö. Deltagarna observerades och fick svara på frågor om sina upplevelser kring sin användning av surfplattan utifrån kriterierna användarvänlighet, design och effektivitet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Autism
Ipad
iOS
Computer
disorder
hjälpmedel
IT
Ped
Design
Kompatibilitet
Kommunikation
Applikationer
Batteri
Handle http://hdl.handle.net/2043/22997 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics