Möjligheter och utmaningar - planeringstid i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

DSpace Repository

Möjligheter och utmaningar - planeringstid i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Möjligheter och utmaningar - planeringstid i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv
Author Huisman, Ellinor
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur planeringstiden bedrivs i ett antal förskollärares pedagogiska verksamhet, samt vilka möjligheter och utmaningar förskollärarna upplever gällande planeringstiden. Studien har en kvalitativ ansats där enskilda intervjuer har utgjort metoden för datainsamling. Totalt fem yrkesverksamma förskollärare har intervjuats. Studien använder sig av ett verksamhetsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att planeringstiden analyseras som ett verksamhetssystem. Resultatet visar att planeringstid innebär såväl möjligheter som utmaningar. Sammanfattningvis beskrivs planeringstiden bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet i verksamheten. Samtidigt framkommer en problematik gällande dess organisering, motstridiga synsätt och förhållningssätt, samt otillräckliga eller olika verktyg och tillvägagångssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Förskola
Verksamhetsteori
Planeringstid
Reflektionstid
Pedagogisk utvecklingstid
Handle http://hdl.handle.net/2043/22999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics