"Antingen så är man jätterädd för olyckor eller så vill man låta dem upptäcka världen" - en studie om förskollärares förhållningssätt till utmanande utomhusmiljöer för barn.

DSpace Repository

"Antingen så är man jätterädd för olyckor eller så vill man låta dem upptäcka världen" - en studie om förskollärares förhållningssätt till utmanande utomhusmiljöer för barn.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Antingen så är man jätterädd för olyckor eller så vill man låta dem upptäcka världen" - en studie om förskollärares förhållningssätt till utmanande utomhusmiljöer för barn.
Author Nörell, Johanna
Date 2017
Swedish abstract
Studiens syfte är att utforska vilket förhållningssätt förskollärare har till förskolors utomhusmiljöer. Studien bygger på intervjuer med tre aktiva förskollärare på två olika förskolor. Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer i syfte att ta reda vilket förhållningssätt pedagoger har till förskolans utomhusmiljö. Studien har en miljöpsykologisk ansats och bygger på Johanssons och Külles (2005) definition av miljöpsykologi som innebär om att människor påverkas av omgivningen och tvärt om. Studien visar att både forskare och förskollärare anser att barn behöver utmanas i olika miljöer, både tillrättalagda och naturliga. Förskollärarna anser dock att deras förskolegårdar inte ger barn de utmaningar som behövs vilket medför att förskollärarna måste agera medupptäckare och aktivt utmana barn på olika sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
förskollärare
miljöpsykologi
utomhusmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/23003 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics