Resor – i virtuella eller verkliga världar. En studie om hur virtual reality kan påverka varumärken i resebranschen.

DSpace Repository

Resor – i virtuella eller verkliga världar. En studie om hur virtual reality kan påverka varumärken i resebranschen.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Resor – i virtuella eller verkliga världar. En studie om hur virtual reality kan påverka varumärken i resebranschen.
Author Ludwigson, Lina
Date 2017
English abstract
This study examines Thomas Cook’s virtual reality videos through the app "Holiday 360" can affect the consumers attitude towards the brand. The essay provides a presentation of the participants experiences of VR including their associations of the brand before, during and after the VR- and 2D-experiences, their sense of presence in a virtual world and reflections regarding whether and in what case this app could satisfy a functional need. The study consists of eight individual interviews regarding two VR-videos and one 2D-video. Background information about “Holiday 360” was presented in a lecture by a Thomas Cook representative, found at YouTube. The results show that VR affects some of the respondents in a positive way and that VR-videos also fulfill a functional need when planning a journey. At last, VR advertising is capable of enhancing a sense of presence. These three aspects indicate that VR can affect brand attitude and brand loyalty. However, there are signs that could indicate that VR as technology are not being exploited to its full potential.
Swedish abstract
Studien undersöker hur virtual reality-filmer från Thomas Cooks app ”Holiday 360” kan påverka konsumentens inställning till varumärket. Uppsatsen redovisar intervjupersonernas upplevelser av två VR-filmer i förhållande till en av Thomas Cooks 2D-filmer och tar upp aspekter som associationer till varumärket före, emellan och efter filmvisningarna, deras uppleva närvaro i den virtuella omgivningen samt reflektioner kring om och i så fall hur appen kan fylla en funktion för respondenten. Undersökning utgörs av individuella intervjuer med åtta respondenter som samtliga tagit del av två VR-filmer och en 2D-film. Bakgrundsinformation om projektet ”Holiday 360” har samlats in via ett YouTube-föredrag med representant från Thomas Cook. Studien visar bland annat tre fall där VR-filmerna i undersökningen påverkat respondentens inställning till varumärket positivt. Varumärket uppfyller också ett funktionellt behov hos respondenterna och flertalet intervjupersoner upplever också en högre känsla av närvaro i VR-filmerna i än i 2D-filmen. Dessa tre aspekter indikerar på att starkare attityder och positiv inställning till Thomas Cook, bland vissa av respondenterna, kan skapas med hjälp av VR-film. Tecken finns dock också på att VR som teknik inte utnyttjats till sin fulla potential.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 73
Language swe (iso)
Subject Virtual Reality, Resa, Thomas Cook, Varumärke, Marknadsföring
Handle http://hdl.handle.net/2043/23011 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics