Vad kan teater och dans erbjuda i förskolan?

DSpace Repository

Vad kan teater och dans erbjuda i förskolan?

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad kan teater och dans erbjuda i förskolan?
Author Gorski, Marcin ; Hansen, Sebastian
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att synliggöra hur de estetiska uttrycksformerna teater och dans kan bidra till barns kompetens-, kunskaps- och meningsskapande i förskolan ur ett Reggio Emilia-inspirerat synsätt. Studien har utgått från frågeställningarna: Vad anser pedagoger att teater och dans kan bidra till förskolans verksamhet? Vilka kompetenser och vilket lärande medför teater och dans till förskolan? För att kunna svara på frågeställningar så valde vi en kvalitativ metod för att komma närmre människorna och miljön. Datainsamlingen bestod av intervjuer av fyra pedagoger på två förskolor som har teater och dans som inriktning i det pedagogiska arbetet, samt är inspirerade av Reggio Emilia. Studien visade att med hjälp av teater och dans kan barn lära sig allt från språk, kommunikation, motorik, balans, matematik, naturvetenskap, teknik och mer därtill. Det har också kommit fram att teater och dans är en kommunikativ upplevelse där barn genom teater och dans, tillsammans med andra, kan utveckla medkänsla, medmänsklighet, empati, solidaritet och bli demokratiska människor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Dans
Estetiska uttrycksformer
Kompetensskapande
Kunskapsskapande
Meningsskapande
Reggio Emilia
Teater
Handle http://hdl.handle.net/2043/23015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics