"Titta, det lilla monstret kan inte se över gräset"

DSpace Repository

"Titta, det lilla monstret kan inte se över gräset"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Titta, det lilla monstret kan inte se över gräset"
Author Hantorp, Felicia ; Bjelke, Jessica
Date 2017
Swedish abstract
Examensarbetet syftar till att undersöka hur ett urval barn i femårsåldern använder sig av matematik i den fria leken inomhus på förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, eftersom vi upplever att matematiken i den fria leken många gånger hamnar i skymundan och att förskollärare ofta fokuserar på den formella matematiken sedan skolverket började satsa på matematiken i förskolan och skolan efter att den internationella mätningen TIMSS år 2015 visade att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik i EU. Vi undersökte detta genom följande frågeställningar: · Vilka av Bishops sex matematiska aktiviteter förekommer i ett urval av barns fria lek inomhus på förskolan och i vilken utsträckning? · Hur använder dessa barn sig av det matematiska materialet som erbjuds på förskolan för att utforska matematiken? För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med vårt examensarbete gjorde vi en kvalitativ etnografisk studie där vi med hjälp av passiva observationer samlade ihop empiri genom fältanteckningar och videoinspelningar. I analysen av empirin utgick vi ifrån Bishops (1991) sex matematiska aktiviteter för att ta reda på vilka av Bishops matematiska aktiviteter som förekommer i ett urval av barns fria lek inomhus på förskolan och i vilken utsträckning. Resultatet av studien visar att ett urval av barn redan i förskolan spontant använder sig av och har tankar om Bishops (1991) alla sex matematiska aktiviteter; design, förklara, leka, lokalisering, mäta och räkna. Resultatet visar även att barnen utforskar matematiken i den fria leken, oberoende av materialet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Barn
Bishops sex matematiska aktiviteter
Erfarenheter
Fri lek
Förskola
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/23019 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics