Fitnessföretag på Instagram - En studie om fitnessföretags tillväxt på sociala medier och deras effekter på betraktaren.

DSpace Repository

Fitnessföretag på Instagram - En studie om fitnessföretags tillväxt på sociala medier och deras effekter på betraktaren.

Details

Files for download
Icon
En studie om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fitnessföretag på Instagram - En studie om fitnessföretags tillväxt på sociala medier och deras effekter på betraktaren.
Author Persson, Markus
Date 2017
English abstract
Instagram has today become one of the largest publishing and information channel in the world where training companies have undergone significant growth in recent years. Numerous studies indicate that users who follow and look at fitness accounts at Instagram are at greater risk of feeling worse over their own bodies. At the same time, the number of followers for companies on Instagram and their publications increases. The study was conducted through six interviews, in which all respondents are active in some form of weight training and over 18 years old. The result shows that all respondents were dissatisfied with their own bodies. All respondents testify that they spend a lot of time on social media every day, making them feel stressed about the choices they make in their daily lives. The pictures prove to affect what they eat, what they should not eat and how much they should work out. Important to point out is that Instagram can not be seen as the only reason that the viewer is dissatisfied with his own body, but it is one of many factors that causes man to have a body idol that is harmful to the individual. Keywords Social media, Instagram, Plattform, Weight Training, Body idol, Fitness company
Swedish abstract
Instagram har idag blivit en av människans största publicerings och informationskanal där träningsföretag har genomgått en stor tillväxt under de senaste åren. Flertal studier visar att de som följer och tittar på fitnesskonton på Instagram löper större risk att må sämre över sina egna kroppar. Samtidigt ökar antalet följare för företag på Instagram och deras publikationer. Studien genomfördes med hjälp av sex intervjuer, där samtliga respondenter utövar någon form av styrketräning och är över 18 år gammal. Resultatet visar att alla respondenter var missnöjda med deras egna kroppar. Samtliga respondenter vittnar om att de spenderade stor mängd tid varje dag på sociala medier vilket får dem att känna sig stressade över val de gör i sin vardag. Bilderna visar sig påverka vad de äter, vad de inte ska äta och hur mycket de ska träna. Viktigt är att poängtera att Instagram inte kan ses som den enda orsaken till att betraktaren är missnöjd över sin egen kropp men samtidigt måste den ses som en av många faktorer som gör att människan har ett kroppsideal som är skadligt för individen. Nyckelord Sociala medier, Instagram, plattform, styrketräning, kroppsideal, Fitnessföretag
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Fitnessföretag
Sociala medier
Instagram
Styrketräning
Kroppsideal
Plattform
Handle http://hdl.handle.net/2043/23042 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics