Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

DSpace Repository

Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan
Author Viktoria, Alm ; Therése, Berggren
Date 2017
Swedish abstract
Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik. Genom observationer, en djupintervju med ett barn samt en enkät med en legitimerad förskollärare, får vi med hjälp av resultat och tidigare forskning en beskrivning av hur vi som förskollärare kan lyfta fram musikens potential som pedagogiskt redskap för att “väcka känslor på ett nytt sätt”. Studiens syfte är att studera vad nallekonserter erbjuder barn i förskoleåldern samt det pedagogiska värdet av att involvera musik i den dagliga verksamheten i förskolan. Vi upplever att förskoleverksamheten i dag använder musik som ett samlingsverktyg och att musik därmed inte används i sin fulla potential. Med denna studie vill vi uppmärksamma musikens värde som pedagogiskt verktyg, hur musik kan väcka känslor på ett nytt sätt. Detta gör vi med avstamp från Bossius och Lilliestam (2011) som hävdar att känslor finns inom oss och utanför oss. De beskrivs som verbala uttryck, kroppsliga uttryck och tolkningar av situationer, eftersom känslor oftast är erfarenhetsbaserade. Även Patrik Juslin, professor i musikpsykologi, har forskat om vad som händer med oss när vi lyssnar på musik och på vilket sätt musik väcker känslor. Med detta som bakgrund används observationer, intervju, och en enkät för att besvara studiens syfte. Resultatet visar att Nallekonserter kan ses som en dörröppnare till barns känslor liksom ett pedagogiskt redskap genom att använda musik som ett naturligt komplement för övriga pedagogiska verktyg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Pedagogiskt verktyg
Musikaliskt habitus
Musik
Kulturförmedlare
Känslor
Habitus
Förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/23056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics