När falskt möter sant på Facebook - en netnografisk fallstudie

DSpace Repository

När falskt möter sant på Facebook - en netnografisk fallstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När falskt möter sant på Facebook - en netnografisk fallstudie
Author Grüttner, Tove
Date 2017
English abstract
This essay highlights the current distribution of false information on social media and what happens when users on social media dismisses such information. This essay is a case study and investigates what the reactions are from Facebook users when a published falsehood is highlighted in the comment section. A netnographic method has been used to collect data. Comments on three different cases where false information have been spread have been investigated. Comments have been collected from online social community Facebook for analysis. The study concludes that comments that highlight false information generate a relatively small amount of interaction. At the same time, these comments are more often positive than negative.
Swedish abstract
Studien belyser dagens spridning av falsk information på sociala medier och vad som händer när sådan information dementeras av användare på sociala medier. Denna uppsats är en fallstudie och undersöker vad reaktionerna blir från Facebook-användare när en publicerings osanning belyses i kommentarsfältet. En netnografisk metod har tillämpats för att samla in data. Kommentarer vid tre olika fall där falska publiceringar har spridits har undersökts. Kommentarer har samlats in från det sociala nätverket Facebook för analys. Studien konkluderar att kommentarer som belyser falsk information genererar en förhållandevis liten mängd interaktion. Samtidigt får dessa kommentarer i högre grad positiv respons än negativ.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Konfirmeringsbias
Facebook
Kommentarsfält
Fake News
Falsk information
Handle http://hdl.handle.net/2043/23059 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics