Religionskunskap 2.0 - Om vikten av ritualer och livsfrågor i religionsundervisningen

DSpace Repository

Religionskunskap 2.0 - Om vikten av ritualer och livsfrågor i religionsundervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionskunskap 2.0 - Om vikten av ritualer och livsfrågor i religionsundervisningen
Author Rasmussen, Christoffer ; Medina Vergara, Max Jorge
Date 2017
Swedish abstract
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi träffat på flera elever som tycker att dagens religionsundervisning inte tilltalar dem eller upplevs som relevant. Syftet med undersökningen är att se vilka erfarenheter och förväntningar eleverna har av religionsundervisningen och hur man skulle kunna skapa en mer tilltalande undervisning. Vi anser att dagens undervisning fokuserar för mycket på faktakunskaper, men religionsämnet även består av en emotionell sida som inte lyfts fram i undervisningen. Här menar vi att man skulle kunna lyfta upp begreppet livsfrågor och ritualer i religionsundervisningen, detta för att kunna skapa en bredare kunskap. Rent epistemologiskt har vår undersökning en socialkonstruktivistisk grund, då vi anser att människor kontinuerligt konstruerar sina identiteter. Detta gör att synen på livsfrågor kan förändras under livets gång och att det kan vara givande för elever att diskutera dessa tankar. Vi lyfter även fram ritualforskning som menar att ritualer i sig inte behöver vara trosbaserade, utan kan ses som en länk mellan individ och kultur. I studien intervjuade vi två grupper med elever som gick på en gymnasieskola vars fokus ligger på yrkesprogram. Vi arbetade utifrån en semi-strukturerad intervjuform där vi hade några fasta frågor som vi ville ställa och där det fanns möjlighet att följa upp elevernas svar. Våra resultat visade att eleverna inte hade kännedom om ämnesplanerna för Religionskunskap 1 samtidigt som eleverna kände att undervisningen var en repetition av grundskolans religionsundervisning. De var positivt inställda till inkluderandet av både livsfrågor och ritualer i undervisningen. Slutsatsen av vår undersökning är att vi skapar ett nytt begrepp som vi kallar Religionsmedvetande, vars funktion är att lyfta fram livsfrågor och ritualer i en annars teoretisk religionsundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject life questions
livsfrågor
religion
religionsdidaktik
religionskunskap
religionsmedvetande
religionsundervisning
religious education
ritual
social constructionism
socialkonstruktivism
Handle http://hdl.handle.net/2043/23067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics