Miljöhistoria och handlingskompetens

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Miljöhistoria och handlingskompetens
Author Ghajraoui, Layal ; Hannan, Berro
Date 2017
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöks vilka förutsättningar elever har i historieämnet för att utveckla kunskap om människans förhållande till naturen ur ett historiskt perspektiv. Vidare hur denna kunskap ger de förutsättningar som krävs för att fördjupa sitt historiemedvetande och utveckla en handlingskompetens. Med utgångspunkt i tidigare forskning kring detta område, narrativa teorier samt principer i form av kriterier för en ”god lärobok” har vi analyserat läroböcker för kurserna historia 2 och 3 utifrån ett miljöperspektiv. Utifrån denna analys är våra slutsatser att läroböcker som ger goda förutsättningar för elever att utveckla en handlingskompetens ska möjliggöra att den kunskap som förmedlas i innehållet ska också kunna beprövas i textfrågor. Textfrågornas ska följaktligen vara formade så att eleverna aktiveras på så sätt att de kan förstå att kunskap om dåtiden har betydelse för nutid för att kunna agera i sin framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Miljöhistoria
Energihistoria
Historia
Historiemedvetande
Handlingskompetens
Läroboksanalys
Historia
Narrativ typologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/23071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics