En studie om pedagogers genuskodade förväntningar på pojkars och flickors relation till fysisk aktivitet på fritids

DSpace Repository

En studie om pedagogers genuskodade förväntningar på pojkars och flickors relation till fysisk aktivitet på fritids

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om pedagogers genuskodade förväntningar på pojkars och flickors relation till fysisk aktivitet på fritids
Author Kask, Gustav ; Carlsson, Albin
Date 2017
Swedish abstract
Fysisk aktivitet har varit och är ett förekommande diskussionsämne i skolans värld. Uppsatsen behandlar fysisk aktivitet på fritidshem ur ett genusperspektiv. Vi har undersökt hur pedagoger på fyra olika fritidshem beskriver pojkars och flickors förhållningssätt till fysisk aktivitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka genuskodade förväntningar pedagoger knyter till pojkar och flickor i relation till fysisk aktivitet på fritidshem. Metoden som använts för insamling av empirin har varit semistrukturerade intervjuer, med pedagoger som aktivt arbetar ute på olika fritidshem. Den teoretiska förankringen hämtas från socialkonstruktivismen och ett centralt analysbegrepp är dikotomi. Analysen av empirin visade bland annat att pojkar och flickor beskrivs som varandras motsatser i förhållande till den fysiska aktiviteten på fritids. Till exempel beskrivs pojkar som fotbollsintresserade och omogna samtidigt som flickor på fritids beskrivs som mogna och inaktiva. I resultatet framkommer det att pojkars tendenser att ta för mycket plats vid till exempel planerade fysiska aktiviteter än flickor ses som normalt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject fysisk aktivitet, fritidshem, kön, genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/23080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics