Lärares användning av matematiska begrepp

DSpace Repository

Lärares användning av matematiska begrepp

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares användning av matematiska begrepp
Author Nilsson, Emilia ; Ljunggren, Michelle
Date 2017
Swedish abstract
Synen på hur matematiska begrepp bör användas i klassrummet skiljer sig, både i forskarvärlden och i skolvärlden. Det finns forskning som förespråkar att korrekta matematiska begrepp ska användas i undervisningen men det finns också forskning som menar att det inte är fel att använda vardagliga synonymer till vissa matematiska begrepp. Syftet med vår studie har varit att belysa om och hur lärare i förskoleklass till årskurs 3 ger eleverna möjlighet att utveckla sin matematiska begreppsförmåga. För att besvara våra frågeställningar har vi intervjuat och observerat två lärare. Resultatet visar att även om arbetssätt och konkretiseringar i klassrummet sker på lika sätt så är synen på användningen av matematiska begrepp delad. Lärarna använder varierande arbetssätt främst genom att tala matematik och arbeta praktisk. De använder de matematiska begreppen på olika sätt i undervisningen, antingen blandas de matematiska begreppen med de vardagliga eller så används endast korrekta matematiska begrepp. Genom verklighetsförankring och konkret material uppmärksammar lärarna eleverna på matematiken och de abstrakta matematiska begreppen får en konkret innebörd.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
konkretisering
matematikundervisning
matematiska begrepp
verklighetsförankring
Handle http://hdl.handle.net/2043/23108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics