- A qualitative study on how pupils of Samic background describe their exeperiences of the Swedish school

DSpace Repository

- A qualitative study on how pupils of Samic background describe their exeperiences of the Swedish school

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title - A qualitative study on how pupils of Samic background describe their exeperiences of the Swedish school
Author Oxenholt, Patrik
Date 2017
Swedish abstract
Oxenholt, Patrik (2016) En kvalitativ studie angående samiska elevers upplevelse av den svenska skolans undervisning kring den samiska kulturen och traditionen. Lärande och samhälle, Malmö högskola. Syfte Syftet med studien är att bidra med förståelse om hur samiska elever upplever hur den egna kulturen samt traditionen förmedlas i skolans undervisning. Teori De teoretiska ansatserna i studien är representation, kulturell identitet, elitrasism samt skapandet av de ”andra”. Metod Studiens ansats är kvalitativ och sju elever med samisk integrerad undervisning intervjuades i två fokusgrupper. Studien innefattar även enkätundersökning vid en grundskola i södra Sverige samt en skola i södra Norrland. Resultat Resultatet visar att skolans förmedling av den samiska kulturen samt traditionen är bristfällig samt icke tidsenlig. Både samiska/icke samiska elever upplever skolans framställning samt förmedling av den samiska kulturen och traditionen mindre bra. Det krävs att skolan belyser den samiska kulturen och traditionen mer i skolans undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: Didaktik, Kulturell identitet, Nationella minoriteter, Religionsvetenskap, Representation, Samisk Kultur/Tradition, Kultur Specifik Pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/23110 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics