Laborativa och traditionella arbetssätt i matematikundervisningen

DSpace Repository

Laborativa och traditionella arbetssätt i matematikundervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Laborativa och traditionella arbetssätt i matematikundervisningen
Author Nilsson, Anna
Date 2017
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur laborativa arbetssätt påverkar låg-, medel- och hög-presterande elever i jämförelse med traditionella arbetssätt. I arbetet undersöks vilka arbetssätt som eleverna anser som lärorikast och roligast. Dessutom granskas hur elev-aktiviteten varierar mellan elever på olika prestationsnivåer under olika arbetssätt. Empirin samlades in genom klassrumsobservationer i fyra olika högstadieklasser samt genom enkätundersökningar där totalt 80 högstadieelever medverkade. Resultatet visar att de högpresterande eleverna anser att laborativa arbetssätt är roligare och lärorikare än vad låg- och medelpresterande elever tycker. Under klassrumsobservationerna noterades att de högpresterande eleverna var mer aktiva än de låg- och medel-presterande under de laborativa arbetssätten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject grundskola
laborativ
matematikundervisning
prestationsnivå
traditionell
arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/23114 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics