Flexibilitet, ett ömsesidigt förhållande? - En explorativ studie om studenter inom bemanningsbranschen

DSpace Repository

Flexibilitet, ett ömsesidigt förhållande? - En explorativ studie om studenter inom bemanningsbranschen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Flexibilitet, ett ömsesidigt förhållande? - En explorativ studie om studenter inom bemanningsbranschen
Author Jansson, Åsa ; Kojic, Maja
Date 2017
English abstract
This is an explorative study which examines students within temporary work agencies, along with their demands regarding another major occupation. The purpose of this study is to portray students view of the flexibility that temporary work agencies require, but also how both parties experience their relationship, to contribute with an insight in this particular kind of employment. The material has been collected through qualitative interviews with both students and temporary work agencies to avoid a biased view of the employment. The results show that students who work within temporary work agencies do not experience the precariousness of their employment in the same way as a full-time worker does. We found that students accept their working conditions since it has a time limit due to their studies. The flexibility temporary work agencies requests correspond well with students’ flexible situation. At the same time the temporary work agencies provide work for a group who might have a hard time finding work elsewhere. The study shows that flexibility can express itself in different ways for the students depending on how well a boundary between work and studies is maintained.
Swedish abstract
Vi har genomfört en explorativ studie vilken undersöker bemanningsbranschens anställningskrav på annan huvudsaklig sysselsättning, med studenter i fokus. Studien behandlar hur studenter upplever bemanningsbranschens flexibilitetskrav samt hur förhållandet dem emellan ser ut för att ge en inblick i denna anställningsform. Studien är sammanställd med grund i kvalitativa intervjuer med både studenter som arbetar via bemanningsföretag och anställda vid bemanningsföretag. Båda parter har intervjuats för att undvika en vinklad bild av hur den faktiska situationen ser ut. Vi har kommit fram till att studenter som arbetar via bemanning inte upplever otrygghet i sin anställningsform på samma vis som någon med en heltidstjänst via bemanning gör. Vi fann att studenter accepterar de villkor som denna typ av anställning innebär då det endast handlar om en kort period. Vi kan konstatera att den flexibilitet som bemanningsföretag efterfrågar korresponderar väl med studenternas flexibla tillvaro, samtidigt som bemanningsbranschen genererar arbeten för en grupp som andra branscher inte ser som särskilt åtråvärd. Studien visar att flexibilitet kan ta olika uttryck beroende på huruvida en student tar ansvar för att upprätta en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv eller ej.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Annan huvudsaklig sysselsättning
Anställningsotrygghet
Bemanningsbranschen
Flexibilitet
Gränslöst arbete
Prekariat
Psykologiskt kontrakt
Studentanställning
Studenter
Handle http://hdl.handle.net/2043/23120 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics