*Alternativ fakta - En netnografisk flerfallsstudie om newsjacking på den svenska marknaden.

DSpace Repository

*Alternativ fakta - En netnografisk flerfallsstudie om newsjacking på den svenska marknaden.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title *Alternativ fakta - En netnografisk flerfallsstudie om newsjacking på den svenska marknaden.
Author Johansson, Ellen
Date 2017
English abstract
The social media's popularity and increasing importance for corporate business opportunities imply new opportunities in marketing and customer relations. The term newsjacking stands for utilizing current news and major events to generate commitment to the own social media channels. This phenomenon is relatively unexplored and earlier research encounterd mostly focuses on the US market. No research has been found where focus lies as to explore whether the method could enable customer dialogue. This study aims to examine if newsjacking is a method enabling opportunities for companies to increase their communication with customers on Facebook. The study also aims to clarify how young adults, 18-25 years old, perceive these types of posts. A net survey where newsjacking has been set against more traditional posts has been conducted and generated 56 replies. A netnographic study, which included a review of 1108 Facebook comments and the companies replies to these, was conducted. The empirical result was categorized and viewed against the essays theoretical framework. Conclusions drawn are that young adults have a relatively neutral attitude towards posts using newsjacking. The possibility of increased communication with customers is seen as limited as the posts do not encourage dialogue. The spread possibilities through sharing are seen as greater, but the choice of newsjacking-subject in relation to the target group is considered crucial in terms of success. A conclusion drawn is that newsjacking in combination with an encouraging text could possibly be a winning concept and is presented as a possible further development of the study.
Swedish abstract
De sociala mediernas popularitet, framfart och ökande affärsbetydelse för företagen innebär nya möjligheter inom marknadsföring och kundrelationer. Newsjacking är ett begrepp som syftar till att utnyttja aktuella nyheter och stora händelser för att generera engagemang på de egna sociala medier kanalerna. Fenomenet är relativt outforskat där tidigare forskare främst fokuserat på den amerikanska marknaden. Ingen forskning kring huruvida metoden kan möjliggöra för kunddialog har påträffats. Studien syftar till att undersöka hur publiceringar med newsjacking kan påverka företags möjligheter till kundkommunikation på Facebook. Studien syftar även till att klargöra hur unga vuxna, 18-25 år, uppfattar denna typ av inlägg. En webbenkät där newsjacking ställts mot mer traditionella inlägg har genomförts och genererade 56 svar. Även en netnografisk undersökning, vilken innebar en granskning av 1108 Facebook-kommentarer samt företagens respons på dessa, utfördes. Det empiriska resultatet kategoriserades och ställdes mot uppsatsens teoretiska ramverk. Slutsatser som dras är att unga vuxna har en relativt neutral inställning gentemot newsjackinginlägg. Gällande möjlighet till kommunikation ses denna som begränsad då inläggen inte uppmuntrar till dialog. Spridningsmöjligheterna ses desto större men val av händelse/nyhet i förhållande till målgruppen ses som mycket avgörande gällande framgången.En slutsats som dras är att newsjacking i kombination med en uppmuntrande text möjligen kan komma att bli ett vinnande koncept och presenteras som en möjlig vidareutveckling.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Newsjacking
Marknadsföring
Kommunikation
Sociala medier
Viral
Realtidsmarknadsföring
eWOM
Handle http://hdl.handle.net/2043/23122 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics