”Syns du inte, finns du inte!” En undersökning om hur influencers bör framställa företags produkter på olika sociala medier för hög synlighet

DSpace Repository

”Syns du inte, finns du inte!” En undersökning om hur influencers bör framställa företags produkter på olika sociala medier för hög synlighet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Syns du inte, finns du inte!” En undersökning om hur influencers bör framställa företags produkter på olika sociala medier för hög synlighet
Author Kitanoski, Sofia
Date 2017
English abstract
As influencer marketing has become a new leading marketing strategy, more and more companies choose to collaborate with influencers. Influencers show their followers products through sponsored posts on their channels. Previous studies relate to marketing and visibility of products in advertisements before influencer marketing was a fact. In that case, there is nonexistent research on how products should be exposed to influencers' social media for high visibility. The purpose is to contribute to understand how influencer marketing in social media channels can be reviewed and systematized based on high visibility of products. The purpose is also to explain how the visibility of products on different channels differs and how influencers should compose their images for highest visibility of companies’ products towards the followers. Using quantitative content analysis in combination with qualitative interviews, two questions have been answered in combination with previous research. In total, 24 posts were analyzed on three different influencers social media channels. Meanwhile, six respondents were investigated in focus group interviews. The result shows that when influencers act in line with what recipients and theory says, the visibility is high. When they don’t, visibility is low. High visibility is documented and compared between different social media-channels in a categorization-model. In conclusion, the essay contributes to three current models that influencers can follow for high visibility of products in their images on respective social media channel.
Swedish abstract
Allt fler företag väljer att samarbeta med influencers då detta blivit en ledande marknadsföringsstrategin. Influencers visar följare produkter genom sponsrade inlägg på sina sociala medier. Tidigare studier berör marknadsföring och synligheten av produkter i annonser, dock finns det obefintlig forskning på hur produkter bör exponeras och placeras på influencers sociala medier för hög synlighet gentemot följarna. Uppsatsen syftar till att bidra till förståelse för hur influencer marketing i sociala mediekanaler kan granskas och systematiseras utifrån synlighet av produkter. Syftet är även att redogöra hur synligheten av produkter på olika kanaler skiljer sig från varandra samt hur influencers bör komponera sina produktbilder för högst synlighet gentemot mottagarna. Med hjälp av kvantitativ innehållsanalys i kombination med kvalitativa intervjuer har tre frågeställningar besvarats i kombination med tidigare forskning. Sammanlagt har 24 inlägg analyserats på tre olika influencers sociala medier samtidigt som sex respondenter undersökts i form av gruppintervjuer. Resultatet visar på att när influencers publiceringar går i led med vad mottagare och teori säger, är synligheten hög. När de inte gör det, är den låg. Hög synlighet dokumenteras och jämförs mellan olika sociala medier i en kategoriseringsmodell. Avslutningsvis bidrar uppsatsen till tre aktuella modeller som influencers kan följa för hög synlighet av produktbilder på respektive social medie-kanal.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 70
Language swe (iso)
Subject Influencer marketing
sociala medier
synlighet
produkter
samarbete
komposition
färg
Handle http://hdl.handle.net/2043/23124 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics