Comparative study of the testing tools Ghost Inspector and Selenium

DSpace Repository

Comparative study of the testing tools Ghost Inspector and Selenium

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Comparative study of the testing tools Ghost Inspector and Selenium
Author Kristensson, Dennis
Date 2017
English abstract
The study evaluates the automatic testing tools: Ghost Inspector and Selenium. and focuses on comparing them in terms of the set up and maintenance processes. The study includes a limited literature study and two case studies. The purpose is to evaluate the tools and provide guidelines for choosing a regression testing tool when testing the functionality of web applications. IStone use Ghost Inspector as regressions testing tool on web applications, since it offers an effective set up and maintenance process. Selenium requires more effort to set up and maintain, since Selenium is not a service. The Ghost Inspector environment comforts iStone with the ability of executing test continuously and supplies the latest test results to the project team.
Swedish abstract
Studien undersöker de automatiserade testverktygen: Ghost Inspector och Selenium. En limiterad litteraturstudie och två fallstudier görs, för att undersöka och utvärdera testverktygen. Detta för att kunna tillgodose riktlinjer som är användbara, vid val av ett verktyg för att utföra regressionstestning på webbapplikationer. IStone använder Ghost Inspector som verktyg vid regressionstest på webb applikationer, eftersom det ger dem en effektiv konfigurering och underhålls- process. Selenium kräver mer ansträngning för konfigurering och underhåll, eftersom verktygen inte är en tjänst. Miljön i Ghost Inspector underlättar för iStone att exekvera test kontinuerligt och förser projektteamet med det senaste testresultatet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 31
Language eng (iso)
Subject automated testing
agile
case study
continuous integration
functional testing
Ghost Inspector
Jenkins
maintainability
regression testing
Selenium
test management
Handle http://hdl.handle.net/2043/23125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics