Vikten av anknytning i förskolan - fem förskollärares tankar och erfarenheter

DSpace Repository

Vikten av anknytning i förskolan - fem förskollärares tankar och erfarenheter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vikten av anknytning i förskolan - fem förskollärares tankar och erfarenheter
Author Nobel, Stephanie ; Johansson, Viktoria
Date 2017
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar fem förskollärares syn på anknytning, dess strategier, möjligheter, begränsningar samt hur anknytning och anknytningsteorin lyfts i deras utbildning. För att få fram förskollärarnas tankar och erfarenheter utförde vi intervjuer på deras arbetsplatser. Vi har valt att analysera vår empiri utifrån John Bowlbys anknytningsteori och dess begrepp. Vad vi kunnat se är att samtliga förskollärare vill arbeta för en verksamhet som fokuserar på barnet och dess behov av trygghet. Dock visar vår studie att det finns begränsningar i verksamheten för att uppnå detta. Dessa begränsningar har att göra dels med verksamhetens utformning, men också förskollärarnas utbildning i relation till anknytning. I detta arbete lyfts även förskollärarnas strategier för att skapa en trygg miljö för barnen på förskolan. Nyckelord: Anknytning, anknytningsteori, förskola, utbildning, kompletterande kunskap, trygghet, anknytningspedagog
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Anknytning
Förskola
Anknytningsteori
Kompletterande kunskap
Trygghet
Anknytningspedagog
Utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/23171 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics