Relationen mellan nivån av våldsbrottslighet och personer i rörelse på Hötorget. En kvantitativ studie

DSpace Repository

Relationen mellan nivån av våldsbrottslighet och personer i rörelse på Hötorget. En kvantitativ studie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Relationen mellan nivån av våldsbrottslighet och personer i rörelse på Hötorget. En kvantitativ studie
Author Mellado, Elizabeth
Date 2017
English abstract
In this quantitative study, the relationship between the level of mobility and the amount of violent crimes in Hötorget is studied. Through univariate and bivariate analyses of secondary data, the times in which the crimes were committed along with the amount of people moving in the area were studied. It was revealed that there was indeed a correlation between the two variables and that changes in one variable also led to changes in the other. Lastly, the results showed that the amount of violent crimes reached its peak when there were few people moving in the neighborhood and this occurred both during the weekdays and the weekend.
Swedish abstract
I denna kvantitativa studie så granskas relationen mellan rörligheten och våldsbrottsligheten på Hötorget, som är ett torg beläget i det centrala Stockholm. Genom att utföra univariata och bivariata analyser på sekundärdata från polisen och Storstockholms lokaltrafik, så undersöktes det under vilka tidpunkter på dygnet som det rör sig flest människor i området och det begås flest brott. Resultatet av dessa analyser var att det fanns ett tydligt samband mellan de två variablerna samt att vid variationer i en variabel så noterades variationer i den andra. När det rör sig färre människor i området så inträffar det fler våldsbrott och detta mönstret har noterats gälla både under vardagar och helger.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Hötorget
Kvantitativ studie
Stockholm
Quantitative study
Level of crime
Mobility
våldsbrottslighet
Violent crime
Handle http://hdl.handle.net/2043/23178 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics