"Lek är bara tidsfördriv, eller?" En studie om hur identitet skapas i lek

DSpace Repository

"Lek är bara tidsfördriv, eller?" En studie om hur identitet skapas i lek

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Lek är bara tidsfördriv, eller?" En studie om hur identitet skapas i lek
Author Persson, Sandra ; Karlsson, Ellinor
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att få syn på hur barns identitetsskapande tar plats i lek. Leken är en arena som ger upphov till många möjligheter och vi undrar hur en identitet kan ta form i dessa. Genom en kvalitativ observationsmetod har vi studerat barns fria lek i en förskoleverksamhet. Detta för att sedan genom Meads teori (1962) kring interaktion och socialt samspel samt de kompletterande begreppen självkänsla och makt, fördjupa oss i lekens betydelse. Resultatet av studien visar att leken i förskolan är en central del av barns identitetsskapande. I leken får barn bemästra olika situationer som alla har påverkan på deras blivande jag. Meads interaktionsbegrepp samt begreppen självkänsla och makt ger oss perspektiv på hur vi kan förstå och se identitetsskapande i de empiriska leksekvenserna. Interaktioner och socialt samspel är lärorika processer som påverkar barns utvecklande av kunskaper och förmågor inom lek som sedan spelar roll för identitetsskapandet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Handling
Identitet
Identitetsskapande
Kommunikation
Lek
Makt
Mead
Rollövertagande
Självet
Självkänsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/23185 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics