BROTT MOT ÄLDRE – ARBETSMETODER OCH ÅTGÄRDER EN ENKÄTUNDERSÖKNING

DSpace Repository

BROTT MOT ÄLDRE – ARBETSMETODER OCH ÅTGÄRDER EN ENKÄTUNDERSÖKNING

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title BROTT MOT ÄLDRE – ARBETSMETODER OCH ÅTGÄRDER EN ENKÄTUNDERSÖKNING
Author Badran, Rola ; Dautovic, Dalia
Date 2017
English abstract
is is an essay which intends to examine the methods and techniques used by the police in various municipalities in Skåne to prevent crimes against the elderly. The study also aims to investigate how the police work to spread crime prevention information to the elderly. To answer the questions, the data collection method that was used is online survey, answered by municipal police in Skåne. The result shows that Malmö-, Simrishamn-, Svedala-, Vellinge-, Lomma-, Svalöv and Skurup municipalities answer the question that their primary means of disseminating information to the elderly is through lectures, campaigns and information meetings. Svedala, Sjöbo, and Trelleborg municipality works to spread knowledge and information to the elderly through care using co-ordinators or managers. In addition to these practices, Kävlinge-, Skurup-, Svalöv- and Svedala municipalities work with retirement organizations and assist them in disseminating information. The result of our survey also shows that more than 50% of respondents do not know the project "Do not try to fool me". The municipalities that work after the project are Landskrona, Sjöbo, Eslöv and Malmö.
Swedish abstract
Detta är en uppsats som ämnar undersöka vilka arbetssätt och metoder som används av polisen i olika kommuner i Skåne för att förebygga brott mot äldre. Studien ämnar även att undersöka hur polisen arbetar med att sprida brottsförebyggande information till äldre. För att få svar på frågeställningarna används datainsamlingsmetoden enkät - online, som besvarats av kommunpoliser i Skåne. Resultatet visar på att Malmö-, Simrishamn-, Svedala-, Vellinge-, Lomma-, Svalöv-, och Skurup kommun är de som besvarat att deras främsta sätt att sprida information till äldre är genom föreläsningar, kampanjer samt informationsmöten. Svedala-, Sjöbo-, och Trelleborg kommun arbetar med att sprida kunskap och information till äldre genom vården med hjälp av samordnare eller chefer. Utöver dessa arbetssätt har Kävlinge-, Skurup-, Svalöv- och Svedala kommunsamarbeten med pensionärsorganisationer och tar hjälp av dem med att sprida information. Resultatet av vår enkätundersökning visar även på att mer än 50% av respondenterna inte känner till projektet ”Försök inte lura mig”. De kommuner som arbetar efter projektet är Landskrona, Sjöbo, Eslöv och Malmö.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunpolis
enkätundersökning
Preventivt arbete
crime
elderly
municipal police
preventive work
survey
Malmö
Sweden
Handle http://hdl.handle.net/2043/23198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics