Vala – Ett optimeringsverktyg för resursfördelning inom grundskolan i Lunds kommun

DSpace Repository

Vala – Ett optimeringsverktyg för resursfördelning inom grundskolan i Lunds kommun

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vala – Ett optimeringsverktyg för resursfördelning inom grundskolan i Lunds kommun
Author Indal, Andreas ; Lindström, Jimmy
Date 2017
English abstract
Today, resource allocation for elementary schools in Lund municipality is done by the town council. The money each school receives is divided into a base resource, which is the same for every school, and an additional resource, that is based on socio-economic aspects and is unique for each school. Lund municipality is using a resource allocation model to calculate the additional resource. The politicians claims that it’s hard to determine if the model is making any real difference from the results that have been presented. We apply eight different learning algorithms on data from Lund municipality and Skolverket to find out if the resource allocation can be optimized with machine learning. We use feature selection and standardization to preprocess the data, and k-fold cross validation to evaluate the predictions. In our experiments, we reach a margin of error percentage of 4.6. The Ordinary Least Squares algorithm has the best performance initially. When the parameters of the other algorithms are optimized and when the data is preprocessed, six out of eight algorithms reach the same result of 4.6.
Swedish abstract
Idag sker resursfördelning inom grundskolan i Lunds kommun av kommunfullmäktige i en skolpeng. Skolpengen består av en grundresurs, som är lika för alla skolor, samt en tilläggsresurs som baseras på olika socioekonomiska aspekter och är individuell för varje enskild skola. För att räkna fram tilläggsresursen använder Lunds kommun en resursfördelningsmodell. Kommunpolitikerna menar att de inte kan fastställa ifall modellen gör någon verklig skillnad utifrån de resultat som redovisas. Vi tillämpar åtta inlärningsalgoritmer på data från Lunds kommun och Skolverket för att ta reda på om resursfördelningen kan optimeras med hjälp av maskininlärning. Vi använder feature selection och standardisering för att förbehandla datan, och k-delad korsvalidering för att utvärdera prediktionerna. I våra experiment uppnår vi en lägsta felmarginal på 4,6 procentenheter. Algoritmen Ordinary Least Squares visar sig ha bäst prestanda initialt. När övriga algoritmers parametrar optimeras och datan förbehandlas uppnår sex av åtta algoritmer samma resultat på 4,6 procentenheter.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject maskininlärning
regression
resursfördelning
skolpeng
Handle http://hdl.handle.net/2043/23213 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics