Studie- och yrkesvägledares hälsofrämjande arbete

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledares hälsofrämjande arbete

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledares hälsofrämjande arbete
Author Axelsson, Therese ; Alm, Sofia
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka studie- och yrkesvägledares hälsofrämjande arbete. Våra frågeställningar som vi lutat vår studie mot har varit: På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare i grundskolan hälsofrämjande i det enskilda arbetet? Vilka hälsofrämjande insatser anser studie- och yrkesvägledare i grundskolan att de kan bidra och bidrar med genom elevhälsan? För att ta reda på detta valde vi att intervjua utbildade studie- och yrkesvägledare verksamma i grundskolan. Det empiriska materialet har tagits fram genom en kvalitativ metod. Analysen har bearbetats utifrån de teoretiska utgångspunkterna KASAM, salutogenes och konstruktivistisk vägledning. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna arbetar hälsofrämjande genom att skapa goda relationer och trygghet hos eleverna. I det enskilda arbetet kopplas olika delar i vägledningen som hälsofrämjande arbete, såsom arbetet med självkännedom, motivation och framtidstro. Genom att vara en del av skapandet av en god skolmiljö arbetar studie- och yrkesvägledarna hälsofrämjande. Här blir arbetet med inkluderande och gemenskap tydligt. Genom elevhälsan bidrar studie- och yrkesvägledarna med sin profession för att få alla elever att nå sina mål. Där är studie- och yrkesvägledarna en del av ett nätverk kring de elever som behöver extra stöd. Elevhälsan innebär att studie- och yrkesvägledarna får en helhetsbild av eleverna, som innebär bättre förutsättningar för att de ska kunna ge rätt stöd till varje enskild elev.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Elevhälsan
Grundskolan
KASAM
Konstruktivistisk vägledning
Studie- och yrkesvägledning
Hälsofrämjande arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/23217 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics