Vad krävs av interaktiva läromedel? En studie av de interaktiva läromedlens användbarhet och krav ur ett intressent –och producent perspektiv

DSpace Repository

Vad krävs av interaktiva läromedel? En studie av de interaktiva läromedlens användbarhet och krav ur ett intressent –och producent perspektiv

Details

Files for download
Icon
Bachelor Thesis- ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad krävs av interaktiva läromedel? En studie av de interaktiva läromedlens användbarhet och krav ur ett intressent –och producent perspektiv
Author Andersson, Sandra
Date 2017
English abstract
E-learning is an education methodology that is increasing its use in educational contexts. This due to computer and interactive learning tools successively is integrated in the educational environment as teaching tool as well as complement to the traditional education methods. This study aims to investigate how the interactive learning tools can meet the educator’s demands. This study also focuses on how to increase the interactive learning tool´s usability from a producer and educator perspective. The study is founded on observations and interviews, which is based on a qualitative research method. Through above mentioned research method it could be stated that interactive functions in a educational tool is what the interviewed educators finds most relevant. It is worth mentioning that the problems with the demands from educator’s contra producer’s are difference in a way that leaves some of the educator’s demands unsatisfied. It was clear from the study that the educators primary requirements of usability should be based on individuality and flexibility rather than what the producers think; technological development and a wide range of functions.
Swedish abstract
E-learning är en undervisningsmetodik som blir allt vanligare att i utbildningssammanhang. Detta då datorer och interaktiva läromedel successivt integrerats i skolmiljön, både som ett pedagogiskt verktyg men också som komplement till den traditionella undervisningen. Denna studie undersöker hur dagens interaktiva läromedel möter pedagogernas krav på ett tillfredsställande sätt. Samt vad som krävs för att öka det interaktiva läromedlets användbarhet utifrån ett förlags – och pedagogperspektiv. Studien baseras på observationer och intervjuer, där författare utgått från en kvalitativ forskningsansats. All data som samlats in under studien har tolkats och bearbetats under rubriken diskussion. Genom dessa metoder kan det konstateras att interaktiviteten och de multimodala funktionerna i ett läromedel, är vad de tillfrågade pedagogerna och representanterna från läromedelsförlagen anser vara viktigast. Likväl finns problematiken med att ej kunna tillfredsställa pedagogernas alla önskemål. Då det förefaller att lärarnas primära krav att nå en användbarhet baserat på individualitet och flexibilitet, istället för vad läromedelsförlagen tror, en större teknik och funktionsutveckling
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Användbarhet
lärstilar
e-läromedel
interaktion
multimedia
Handle http://hdl.handle.net/2043/23230 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics