Pedagogik som profession

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, editorial letter
Title Pedagogik som profession
Author Amhag, Lisbeth ; Kupferberg, Feiwel
Date 2017
Swedish abstract
I ett tidigare nummer av Pedagogisk Forsknings i Sverige (vol 20, nr 3-4, 2005) om temat “Högre Utbildning och professionell verksamhet” pekar redaktörerna Sven Persson och Anders Olsson på en rad nya tendenser inom forskningen om professioner och professionalitet. Den viktigaste utmaningen är den personliga kunskapsaspekten. Även om det otvivelaktigt är så att professioner är makrosociologiska och därvid också kollektiva och strukturella fenomen – som existerar utanför och är oavhängiga den enskilde individen, både historiskt och nationellt – krävs en lång erfarenhet och oftast någon form av högre utbildning för att kunna inträda i rollen som professionell yrkesutövare.
Publisher Pedagogisk Forskning i Sverige
Host/Issue Pedagogisk Forskning i Sverige;1-2
Volume 22
ISSN 1401-6788
Pages 3-8
Language swe (iso)
Subject Pedagogik
Profession
Erfarenhetsbaserad kunskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23236 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics