Inkludering är att varje enskilt barn får känna bekräftelse och må bra

DSpace Repository

Inkludering är att varje enskilt barn får känna bekräftelse och må bra

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inkludering är att varje enskilt barn får känna bekräftelse och må bra
Author Nilsson, Julia
Date 2017
Swedish abstract
Studiens syfte är att belysa förskollärares uppfattning om de två olika begreppen barn i behov av särskilt stöd och inkludering. Studien tar också upp hur förskollärarna uppfattar sitt eget agerande för en inkluderande förskoleverksamhet. Studien tar avstamp i det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för studiens förståelse. Vidare lyfts även inkluderingsbegreppet där de relationella kontra kategoriska perspektiven tas upp tillsammans med specialpedagogiken och ett normalitetsavsnitt. Genom kvalitativa intervjuer med fem utbildade förskollärare med olika erfarenhet har jag fått fram resultatet i denna studie. Det som syns tydligast i resultatet är förskollärarnas positiva inställning till inkluderingen. Men det framkommer även tydligt att de anser sig sakna kunskap inom området.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Inkludering
Barn i behov av särskilt stöd
Specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/23268 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics