Om motorik i förskolan

DSpace Repository

Om motorik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om motorik i förskolan
Author Lundberg, Maria ; Rosenqvist, Niclas
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att studera hur pedagoger i förskolan tolkar och arbetar med strävansmålen i läroplanen inom verksamheten. Det strävansmål som stått i fokus för vår studie är: Varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, LpFö 98/16). Resultatet visar att förskollärare tolkade begreppen i strävansmålet snarlikt utom i kategorierna hälsa och välbefinnande, där svaren skilde sig åt mellan pedagogerna. Vi har genomfört studien med stöd av enkäter till och intervjuer med ett begränsat antal pedagoger i förskolan. Svaren av intervjuerna analyseras med hjälp av Bourdieus habitusbegrepp. Några av resultaten pekar på att habitus i form av egen tidig fysisk aktivitet också påverkar dessa pedagogers sätt att uppfatta och förhålla sig till det nämnda strävansmålet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Förskola
Habitus
Hälsa
Koordinationsförmåga
Kroppsuppfattning
Motorik
Rörelse
Välbefinnande
Handle http://hdl.handle.net/2043/23273 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics