Om motorik i förskolan

DSpace Repository

Om motorik i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundberg, Maria
dc.contributor.author Rosenqvist, Niclas
dc.date.accessioned 2017-09-06T06:49:50Z
dc.date.available 2017-09-06T06:49:50Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 44 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/23273
dc.description Syftet med detta arbete är att studera hur pedagoger i förskolan tolkar och arbetar med strävansmålen i läroplanen inom verksamheten. Det strävansmål som stått i fokus för vår studie är: Varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, LpFö 98/16). Resultatet visar att förskollärare tolkade begreppen i strävansmålet snarlikt utom i kategorierna hälsa och välbefinnande, där svaren skilde sig åt mellan pedagogerna. Vi har genomfört studien med stöd av enkäter till och intervjuer med ett begränsat antal pedagoger i förskolan. Svaren av intervjuerna analyseras med hjälp av Bourdieus habitusbegrepp. Några av resultaten pekar på att habitus i form av egen tidig fysisk aktivitet också påverkar dessa pedagogers sätt att uppfatta och förhålla sig till det nämnda strävansmålet. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Habitus en_US
dc.subject Hälsa en_US
dc.subject Koordinationsförmåga en_US
dc.subject Kroppsuppfattning en_US
dc.subject Motorik en_US
dc.subject Rörelse en_US
dc.subject Välbefinnande en_US
dc.title Om motorik i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics